Korilakkuma Dinosaur Plushie

$44.00 CAD
  • Korilakkuma Dinosaur Plushie
  • Korilakkuma Dinosaur Plushie

∙ Approx. 15.5 cm
∙ San-x